Udskriv

 

 

Falck Camping Clubs Generalforsamling

Lørdag den, 7. Maj 2022

i DGI Huset Vejle

 

Kl: 09:00 -10:00

Tilstede: Flemming (Journalist), Martin, Marian, Sonny, Helle, Thomas, Flemming Lindhof (Personaleforeningen), Karsten Falk (Velfærd),
Michael Wendt, Erik Møller, Michael Bagger, Janne Mertz, Jan Mertz
Carlo Skov, Annette Skov (Falck Camping Club)

Dagsorden:

1. Valg af dirigent. Flemming Lindhoff er foreslået. Valgt

2. Valg af 2 stemmetæller – Ikke nødvendigt.
3. Formandens beretning. Godkendt.
4. Fremlæggelse af revideret regnskab v/ Michael Wendt. Godkendt.
5. Indkomne forslag: ingen indkomne forslag

 

6. Valg til bestyrelsen:

Carlo Skov, modtager genvalg - valgt
Michael Wendt, modtager ikke genvalg
Erik Møller, modtager genvalg – valgt
Michael Bagger er valgt

 

7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelse – 1 årlige valg, bestyrelsen foreslår:
Michael Bagger modtager genvalg – er valgt til bestyrelsen
Bjørn Nielsen modtager genvalg – valgt
Michael Wendt er valgt
8. Valg af revisor for 2 år. Bestyrelsen foreslår Michael Høstrup
9.Valg af 1 revisor suppleant 1 årlige valg – Jørgen Laurberg Jensen er valgt
10. Eventuelt: Ingen punkter

 

 

Mødet slut kl. 09.20

På bestyrelsens vegne

Annette Skov
referent